“វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក” បើក​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ នៅ​ក្រុង Davos ប្រទេសស្វ៊ីស – រុស្ស៊ី – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 24, 2013, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ “វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក” បើក​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ នៅ​ក្រុង Davos ប្រទេសស្វ៊ីស – រុស្ស៊ី – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: