កំពង់ផែ​ភ្នំពេញ​ស្វយ័ត​ថ្មី ចំណាយ​ជាង​២៨​លាន​ដុល្លារ​ជា​ប្រាក់​កម្ចី​សម្បទាន​របស់​ចិន.

Advertisements

Posted on ខែមករា 27, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on កំពង់ផែ​ភ្នំពេញ​ស្វយ័ត​ថ្មី ចំណាយ​ជាង​២៨​លាន​ដុល្លារ​ជា​ប្រាក់​កម្ចី​សម្បទាន​របស់​ចិន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: