ព្រះសង្ឃ​ជាង​ពីរ​ម៉ឺន​អង្គ​សូត្រ​ធម៌​បង្សុកូល​ថ្វាយ​ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ.

Advertisements

Posted on ខែមករា 27, 2013, in ដំណឹង. Bookmark the permalink. Comments Off on ព្រះសង្ឃ​ជាង​ពីរ​ម៉ឺន​អង្គ​សូត្រ​ធម៌​បង្សុកូល​ថ្វាយ​ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: