ទុន​វិនិយោគ​សំណង់​ឆ្នាំ​២០១២ កើន​ឡើង​ជិត​៧២%​.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, អចលនវត្ថុ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ទុន​វិនិយោគ​សំណង់​ឆ្នាំ​២០១២ កើន​ឡើង​ជិត​៧២%​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: