ភាគី​ម្ចាស់​បំណុល ​M-FONE គ្រោង​ដាក់​លិខិត​ទៅ​ស្ថាន​ទូតថៃ-The Latest news in Cambodia.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on ភាគី​ម្ចាស់​បំណុល ​M-FONE គ្រោង​ដាក់​លិខិត​ទៅ​ស្ថាន​ទូតថៃ-The Latest news in Cambodia.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: