ម្ចាស់​អចលន​ទ្រព្យ​ចាប់​ផ្តើម​ពង្រឹង​តម្លៃ​​​ឡើង​វិញ.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in អចលនទ្រព្យ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ម្ចាស់​អចលន​ទ្រព្យ​ចាប់​ផ្តើម​ពង្រឹង​តម្លៃ​​​ឡើង​វិញ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: