ម្ចាស់​អចលន​ទ្រព្យ​ចាប់​ផ្តើម​ពង្រឹង​តម្លៃ​​​ឡើង​វិញ.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in អចលនទ្រព្យ. Bookmark the permalink. Comments Off on ម្ចាស់​អចលន​ទ្រព្យ​ចាប់​ផ្តើម​ពង្រឹង​តម្លៃ​​​ឡើង​វិញ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: