សហភាព​អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ជំនួយ​៣៦,៥​ពាន់​លាន​រៀល ​សម្រាប់​​វិស័យ​​អប់រំ​​នៅ​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សហភាព​អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ជំនួយ​៣៦,៥​ពាន់​លាន​រៀល ​សម្រាប់​​វិស័យ​​អប់រំ​​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: