អាផាតមិន​​​​​​ផ្លូវ​​សម្តេច​ប៉ាន​​​បញ្ចប់​​​​​​សាង​សង់​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ​.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in អចលនទ្រព្យ. Bookmark the permalink. Comments Off on អាផាតមិន​​​​​​ផ្លូវ​​សម្តេច​ប៉ាន​​​បញ្ចប់​​​​​​សាង​សង់​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: