​ប្រកាស​​ដាក់​ចេញ​​នូវ​បញ្ជី​​សេវា​​សាធារណៈ​​ប្រឆាំង​​អំពើ​ពុករលួយ​.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. Comments Off on ​ប្រកាស​​ដាក់​ចេញ​​នូវ​បញ្ជី​​សេវា​​សាធារណៈ​​ប្រឆាំង​​អំពើ​ពុករលួយ​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: