ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ធំ​មួយ​​​គ្រោង​វិនិយោគ​​លំនៅដ្ឋាន​​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 1, 2013, in វិនិយោគ, អចលនវត្ថុ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ធំ​មួយ​​​គ្រោង​វិនិយោគ​​លំនៅដ្ឋាន​​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: