១៧ក្រសួង បានកំណត់កម្រៃសេវាជិត ២០០០ ប្រភេទ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 1, 2013, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ១៧ក្រសួង បានកំណត់កម្រៃសេវាជិត ២០០០ ប្រភេទ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: