១៧ក្រសួង បានកំណត់កម្រៃសេវាជិត ២០០០ ប្រភេទ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 1, 2013, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. Comments Off on ១៧ក្រសួង បានកំណត់កម្រៃសេវាជិត ២០០០ ប្រភេទ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: