ច្បាប់​ភូមិបាល – វិគីភីឌា.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 4, 2013, in នីតិដីធ្លី, នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​ភូមិបាល – វិគីភីឌា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: