ព្រះរាជ​ពិធី​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ​បញ្ចប់​ទៅ​ទាំង​ក្តី​អាឡោះ​អាល័យ.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 5, 2013, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ព្រះរាជ​ពិធី​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ​បញ្ចប់​ទៅ​ទាំង​ក្តី​អាឡោះ​អាល័យ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: