ចំណុច​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​របស់​សម្តេច​សីហនុ.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 7, 2013, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ចំណុច​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​របស់​សម្តេច​សីហនុ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: