កម្ពុជា​ទទួច​អោយ​តុលាការ​ក្រុងឡាអេ​បក​ស្រាយ​សាលក្រម​ឆ្នាំ​១៩៦២​ – កម្ពុជា-ថៃ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 19, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​ទទួច​អោយ​តុលាការ​ក្រុងឡាអេ​បក​ស្រាយ​សាលក្រម​ឆ្នាំ​១៩៦២​ – កម្ពុជា-ថៃ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: