កម្ពុជា​៖ ​ផ្ទះ​ជាង​២​ពាន់​ខ្នង​ត្រូវ​បាន​លក់​ជូន​ជន​បរទេស​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 19, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, អចលនទ្រព្យ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​៖ ​ផ្ទះ​ជាង​២​ពាន់​ខ្នង​ត្រូវ​បាន​លក់​ជូន​ជន​បរទេស​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: