ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​តែ​បន្ត​យក​ប្រាក់​ទៅ​ចំណាយ​អោយ​សេវាពេទ្យ​បរទេស​ដដែល​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 19, 2013, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​តែ​បន្ត​យក​ប្រាក់​ទៅ​ចំណាយ​អោយ​សេវាពេទ្យ​បរទេស​ដដែល​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: