សំណុំរឿង​ព្រះវិហារ​នៅ​តុលាការ​ក្រុង​ឡាអេ កាល​ពី​៥០​ឆ្នាំ​មុន – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 19, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់, យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សំណុំរឿង​ព្រះវិហារ​នៅ​តុលាការ​ក្រុង​ឡាអេ កាល​ពី​៥០​ឆ្នាំ​មុន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: