រដ្ឋសភា​​យល់ព្រម​​លើ​​ការ​​កែប្រែ​​ច្បាប់​​ស្តីពី​​ការ​ប្រឆាំង​​ការ​សម្អាត​​ប្រាក់​​ និង​​ហិរញ្ញប្បទាន​​ភេរវកម្ម​​ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​ឧសភា 10, 2013, in នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ រដ្ឋសភា​​យល់ព្រម​​លើ​​ការ​​កែប្រែ​​ច្បាប់​​ស្តីពី​​ការ​ប្រឆាំង​​ការ​សម្អាត​​ប្រាក់​​ និង​​ហិរញ្ញប្បទាន​​ភេរវកម្ម​​ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: