ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​ទទួល​សំណុំរឿង​ពាក់ព័ន្ធ​វិវាទ​ការងារ​ជាង​​១៥០០​​ករណី​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​​១០​ឆ្នាំ​ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​ឧសភា 11, 2013, in Labor law. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​ទទួល​សំណុំរឿង​ពាក់ព័ន្ធ​វិវាទ​ការងារ​ជាង​​១៥០០​​ករណី​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​​១០​ឆ្នាំ​ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: