ក្រុមហ៊ុន​មេ​របស់​​ Mfone ព្រម​​សង​ប្រាក់​ខែ​​ដល់​បុគ្គលិក – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 27, 2013, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​មេ​របស់​​ Mfone ព្រម​​សង​ប្រាក់​ខែ​​ដល់​បុគ្គលិក – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: