កម្ពុជា​ខ្វះ​ធនធាន​មនុស្ស​ដែល​ពូកែ​!​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 1, 2014, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​ខ្វះ​ធនធាន​មនុស្ស​ដែល​ពូកែ​!​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: