លោក ជាម យៀប៖ រដ្ឋសភា អនុវត្ត​​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងបទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង កោះអញ្ជើញលោក ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមិថុនា 2, 2014, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក ជាម យៀប៖ រដ្ឋសភា អនុវត្ត​​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងបទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង កោះអញ្ជើញលោក ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: