ទី​ផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​ខ្មែរ នៅ​មាន​សុខភាព​ល្អ បន្ទាប់​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ជាប់​គាំង​នយោបាយ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែកក្កដា 25, 2014, in នីតិដីធ្លី, អចលនទ្រព្យ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ទី​ផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​ខ្មែរ នៅ​មាន​សុខភាព​ល្អ បន្ទាប់​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ជាប់​គាំង​នយោបាយ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: