លោក​ស្រី​ធីម សុខា​៖​ បណ្ណាល័យ​កាហ្វេ ​រួម​ចំណែក​លើក​កម្ពស់​អ្នក​និពន្ធ​នៅ​កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែកញ្ញា 25, 2014, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក​ស្រី​ធីម សុខា​៖​ បណ្ណាល័យ​កាហ្វេ ​រួម​ចំណែក​លើក​កម្ពស់​អ្នក​និពន្ធ​នៅ​កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: