ខ្លាច​ខ្មាស់​គេ​យុវវ័យ​ខ្លះ​រក​វិធី​នានា​ដើម្បី​ទិញ​ម៉ូតូ​ថ្មី ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ទំនើប – RFI.

Advertisements

Posted on ខែតុលា 23, 2014, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ខ្លាច​ខ្មាស់​គេ​យុវវ័យ​ខ្លះ​រក​វិធី​នានា​ដើម្បី​ទិញ​ម៉ូតូ​ថ្មី ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ទំនើប – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: