ច្បាប់​ចរា​ចរណ៍​ជើង​គោក​ថ្មី​មាន​ភាព​តឹង​តែង តែ​មាន​ជំនឿ​តិច​តួច​បើ​នៅ​អនុវត្ត​ដូច​បច្ចុប្បន្ន – RFI.

Advertisements

Posted on ខែតុលា 23, 2014, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​ចរា​ចរណ៍​ជើង​គោក​ថ្មី​មាន​ភាព​តឹង​តែង តែ​មាន​ជំនឿ​តិច​តួច​បើ​នៅ​អនុវត្ត​ដូច​បច្ចុប្បន្ន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: