លោក​ គង់ សុវណ្ណ​៖​ ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី ​ទូលំ​ទូលាយ​ ល្អ​ច្រើន​ជាង​មុន​ តែ​ត្រូវ​មាន​យន្តការ​អនុវត្ត​ឲ្យ​តឹងរឹង ទើប​អាច​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​បាន – RFI.

Advertisements

Posted on ខែតុលា 23, 2014, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ លោក​ គង់ សុវណ្ណ​៖​ ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី ​ទូលំ​ទូលាយ​ ល្អ​ច្រើន​ជាង​មុន​ តែ​ត្រូវ​មាន​យន្តការ​អនុវត្ត​ឲ្យ​តឹងរឹង ទើប​អាច​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​បាន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: