​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រឿង​ស្រវឹង​នឹង​ទៅ​ដល់​រដ្ឋ​សភា​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែតុលា 23, 2014, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រឿង​ស្រវឹង​នឹង​ទៅ​ដល់​រដ្ឋ​សភា​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: