ការអភិវឌ្ឍនូវសំណេរ

ជាការពិតណាស់ សមត្ថភាព ចាប់យកពុទ្ធិ មានបួន គឺ អាន ស្តាប់ និយាយ និង សរសេរ ។ ដូច្នេះ សមត្ថភាពសរសេរដែលជាផ្នែកមួយនៃសមត្ថភាពទាំង ៤ អ្នកសិក្សា និង អ្នកផ្ទេរនូវពុទ្ធិ ក៏ត្រូវ ចាប់អារម្មណ៍ និងមិនត្រូវបំភ្លេចចោល នោះទេ។

ក្រៅពីពង្រឹងនូវសមត្ថភាពនិយាយ អ្នកផ្ទេរពុទ្ធិ និងអ្នកសិក្សា ក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពសរសេរផងដែរ ។ តែសំណេរនេះ បើយើងមានសមត្ថភាពនិយាយ បកស្រាយ ពន្យល់ នោះវាងាយណាស់ឈានទៅរក ការរៀនសរសេរ ។ នៅពេលនរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពនិយាយ បានល្អ នោះគេពិតជាអាចសរសេរបានល្អ គ្រាន់តែស្មេរត្រូវ ដឹងពីវិធីសាស្រ្តសរសេរទៅតាមប្រភេទនៃសំណេរ ។ ក្នុងវិស័យច្បាប់ ប្រភេទសំណេរមាន ដូច ជា ពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់លើរឿងក្តីណាមួយ វិភាគសាលដីកា ប្ញ បរមាធិប្បាយគតិយុត្ត ជាដើម ។
ទាក់ទងនឹងវិធីសាស្រ្តសរសេរនេះ និស្សិតច្បាប់ ត្រូវ ពិគ្រោះ អានសៀវភៅ វិធីសាស្រ្តគតិយុត្ត របស់ ក្រុមស្រាវជ្រាវ និង ចងក្រងដោយ ក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការបារាំង និង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច។

វិធីសាស្រ្តសរសេរបរមាធិប្បាយបានល្អ ស្មេរត្រូវគិតពីប្លង់ ជាមុន ។ ប្លង់ដែលល្អ គឺយើងខិតខំរកប្លង់ដែលមាន គំនិតធំពីរ ដែល យើង ត្រូវបែងចែក ជា២ជំពូក ប្ញ ២ផ្នែក ។ បន្ទាប់មក យើង ធ្វើការបែងចែក ជា ផ្នែករង ប្ញជា កថាខណ្ឌ និង បែងចែក ជា ចំនុច ក. ខ. តទៅទៀតជាដើម ។

ឧទាហរណ៍ ប្រធានបទទាក់ទងនឹង ការបង្កើតកិច្ចសន្យា វាមានប្លង់ ៖

ផ្នែក ១ៈ​ លក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើត
កថាខណ្ឌ  ១ៈ ការព្រមព្រៀង និង សមត្ថភាព
កថាខណ្ឌ ២ៈ កម្មវត្ថុ និងមូលហេតុ ប្ញ តម្លៃតបស្នង
ផ្នែកទី ២ៈ ទណ្ឌកម្មនៃការមិនគោរពលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើត
កថាខណ្ឌ ១ៈ ប្រភេទទណ្ឌកម្មៈ មោឃភាព និងការលុបចោល
កថាខណ្ឌ ២ៈ អានុភាពនៃទណ្ឌកម្ម

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 6, 2014, in វិធីសាស្រ្តសិក្សា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការអភិវឌ្ឍនូវសំណេរ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: